Most Solidarności

Polska fundacja Most Solidarności odbudowuje struktury społeczne w miejscowościach przyfrontowych w Donbasie na Ukrainie.

Fundacja Most Solidarności we współpracy z Caritas Mariupol, aktywizuje lokalne społeczności, które tworzą socjalną i medyczną samopomoc. Dwuletni projekt finansowany z Polskiej Pomocy MSZ, realizowany jest w 16 miejscowościach znajdujących się nieopodal Mariupola na tzw. linii rozgraniczenia.

Sytuacja społeczna w obszarze przyfrontowym na Ukrainie jest dramatyczna. W pasie ok. 430 kilometrów od początku rosyjsko – ukraińskiego konfliktu w 2014 roku odnotowano blisko 3500 zgonów i 7000 obrażeń wśród ludności cywilnej spowodowanych działaniami wojennymi, w tym działaniem min. Z obszaru, który zamieszkiwało 3,2 mln osób, wyemigrowało około 1,3 mln mieszkańców, z tego większość w wieku produkcyjnym, ci który pozostali zmagają się z 80% bezrobociem. Najcięższy los dotyka osoby starsze, których emerytury nie przekraczają równowartości 400 zł. Problemy istnieją we wszystkich dziedzinach, w tym w edukacji, pomocy socjalnej czy medycznej.

Efektem projektu „Model usług społecznych i opieki zdrowotnej w obwodzie donieckim na Ukrainie” będzie stworzenie struktury pomocowej, opartej na zaktywizowanych mieszkańcach regionu. Po przeszkoleniu staną się oni profesjonalnymi opiekunami socjalnymi. Wesprą tym samym istniejące struktury albo założą własną działalność z zakresu pomocy. Zadaniem tworzonej sieci opiekunów społecznych będzie rozpoznanie oraz reagowanie na potrzeby społeczne i medyczne w regionie. Fundacja wyposaży też Centrum Medyczne Caritas Mariupol, która świadczy pomoc medyczną na linii frontu.

84. letni mieszkaniec wsi Nowosiliwka, który mieszka samotnie w rozsypującym się domu podczas wizyty przedstawicieli fundacji prosił „żeby o nich nie zapominano i że pomoc, którą otrzymują jest zesłana przez Boga”. 

„Tam ciągle trwają walki, o których już w Polsce się nie mówi. Ich skutki to nie tylko ranni, to całe obszary rozbitego i zdezorganizowanego społeczeństwa” powiedziała Marta Titaniec, prezes fundacji Most Solidarności.

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Projekt pomocy w Donbasie realizowany będzie do końca 2020 roku. Fundacja Most Solidarności działa od 2017 roku. Jej twórcami są specjaliści mający doświadczenie w ponad 40 projektach pomocy rozwojowej i humanitarnej na całym świecie, w tym na bliskim wschodzie, w Afryce, w południowej Azji i we wschodniej Europie.