Most Solidarności

Polska fundacja Most Solidarności odbudowuje struktury społeczne w miejscowościach przyfrontowych w Donbasie na Ukrainie.

Fundacja Most Solidarności we współpracy z Caritas Mariupol, aktywizuje lokalne społeczności, które tworzą socjalną i medyczną samopomoc. Dwuletni projekt finansowany…