Most Solidarności

Misja

Chcemy budować mosty, a nie mury.

Misją Fundacji Most Solidarności jest budowanie zaufania i solidarności między ludźmi poprzez udzielanie pomocy humanitarnej i rozwojowej w miejscach konfliktów zbrojnych czy katastrof naturalnych. Pomagamy wszystkim, gdyż najwyższą wartością jest człowiek w potrzebie, bez względu na różnice światopoglądowe, religijne czy polityczne. Chcemy poprzez niesienie pomocy budować pojednanie oraz towarzyszyć drugiemu człowiekowi w cierpieniu. Dwa główne filary naszego mostu to mądra pomoc i przywracanie godności. Nasze doświadczenie pokazuje, że sama materialna pomoc nie wystarczy, źródłem realnych, trwałych zmian w ludziach i społecznościach jest wiara w zmianę na lepsze i pewność, że na tę zmianę się zasługuje.

Celem naszej Fundacji jest wspieranie ludzi dotkniętych wszelkimi rodzajami kataklizmów oraz kierowanie do potrzebujących takiej formy pomocy, by dzięki niej potrafili samodzielnie budować swoją przyszłość. Pomoc zewnętrzna, choć niezbędna, jest jedynie początkiem, dlatego w naszych działaniach kładziemy także nacisk na aspekt psychologiczny i społeczny. Wsparcie zmian związanych ze sposobem myślenia, zmianą mentalności czy przepracowywaniem traumatycznych doświadczeń jest bardzo ważnym elementem naszej pracy.