Most Solidarności

Model usług społecznych i opieki zdrowotnej w obwodzie donieckim na Ukrainie

Projekt realizowany ze środków Polskiej Pomocy MSZ. Jego partnerem jest Caritas Mariupol na Ukrainie.

Projekt realizowany jest latach 2019 – 2020 w 16 okolicznych wioskach Mariupola. W regionach tych z powodu działań wojennych wyemigrowały osoby w wieku produkcyjnym. Pozostali tam w większości ludzie starsi i schorowani. Ze względu na bliskość działań wojennych i zniszczoną infrastrukturę jest także bardzo wysokie bezrobocie (ok. 80%). Celem projektu jest z jednej strony stworzenie społecznej struktury pomocowej, która rekrutowała się będzie  mieszkańców regionu. Z drugiej strony dzięki projektowi powstaną płatne miejsca pracy. Zasadniczym celem projektu jest jednak dotarcie z pomocą dla osób starszych, chorych i niedołężnych. Powyższe przesłanki zdecydowały o stworzeniu modelu opieki nad osobami niesamodzielnymi. Model składa się z 2 elementów: 1. system opieki nad osobami starszymi poprzez zaangażowanie osób bez zatrudnienia, 2. Stworzenie i wyposażenie mobilne grup medycznych.