Most Solidarności

Poprawa infrastruktury i wsparcie funkcjonowania ośrodka rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci i dorosłych w Homlu na Białorusi

Projekt został zrealizowany w 2018 roku ze środków Polskiej Pomocy MSZ. Jego partnerem była Caritas Homel na Białorusi.

Projekt miał na celu wsparcie „Wioski Dziecięcej” w Homlu na Białorusi prowadzonej przez Caritas Homel, w której przebywało 62 dzieci z niepełnosprawnością. Ośrodek jest unikatową inicjatywą współpracy organizacji prywatnej z państwem na Białorusi. Państwo jest odpowiedzialne za utrzymanie personelu i budynków. Caritas natomiast realizuje swój program wsparcia beneficjentów, który polega na systemie rodzinkowym tj. tworzeniu bezpiecznych i przyjaznych warunków rozwoju, w oparciu o indywidualną pracę z każdym podopiecznym.  „Wioska Dziecięca” to 5 domków, w których przebywa po ok. 12 dzieci wraz ze stałymi opiekunami, wychowawcami i personelem pomocniczym. Funkcjonujący system w każdym domku opiera się na relacjach rodzinnych, tzn. dzieci funkcjonują jak w rodzinie – mają wsparcie tych samych opiekunów, uczą się odpowiedzialności za siebie nawzajem oraz wzrastają w atmosferze wsparcia i bezpieczeństwa.

Działania w projekcie polegały na zakupie samochodu z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych, zakupie sprzętu do rehabilitacji oraz remoncie poddaszy domków zamieszkanych przez dzieci, co pomogło im stworzyć  dodatkową przestrzeń do wspólnej pracy.

Samochód służy do codziennego przewozu dzieci do szkoły oraz na konsultacje lekarskie. Umożliwia też wychowankom wyjazd do miasta i uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych poza terenem „Wioski Dziecięcej”.

5 zaadaptowanych i wyposażonych w sprzęt rehabilitacyjny poddaszy domów, gdzie mieszkają podopieczni, stanowi doskonałe zaplecze do codziennej pracy rehabilitacyjnej, która pozwala utrzymać dobrą kondycję psycho-fizyczną wychowanków.  Projekt jest dobrze odbierany przez miejscowe władze, które współpracują z Caritas Homel w celu polepszenia warunków bytowo-rehabilitacyjnych dzieci w „Wiosce Dziecięcej”.

O projekcie