Most Solidarności

Wsparcie budowy Scriptorium Syriacum w Iraku

W starożytnym klasztorze ojców Antonianów w Alkosz niedaleko Niniwy w Iraku znajdował się bogaty zbiór syryjskich manuskryptów z których najstarsze pochodziły z IX wieku. Bezcenne dokumenty należące do kanonu światowej kultury były świadectwem bogactwa świata chrześcijańskiego Bliskiego Wschodu. Dokumenty wobec inwazji państwa islamskiego w dramatycznych okolicznościach ewakuowane zostały wewnątrz kraju razem z topniejącą społecznością chrześcijańską.

Uratowane zbiory znajdują się dziś klasztorze św. Hormizda Antonianów w irackim Erbilu. Zakonnicy, którzy od VII w. zajmują się nauką i edukacją budują tam nowoczesne Skriptorium Syriacum. Tysiącletnie manuskrypty zostaną zabezpieczone, zdigitalizowane i udostępnione międzynarodowemu światu naukowemu. Powstające tam centrum kultury stworzy miejsca pracy dla irackich specjalistów i badaczy.

„Bo jeśli nasze najcenniejsze skarby znikną z naszej ziemi, co nam pozostanie? Zburzono nasze domy, całe wioski. Zostało nam tak niewiele. Jeśli i to zostanie stąd zabrane – jaki jeszcze będziemy mieli powód, by sami zostać w miejscach, gdzie jest nasza historia?” Powiedział O. Samer Soreshow Yohanna, opat Chaldejskiego Zakonu Ojców Antonianów Św. Hormizda w Iraku, autor pomysłu budowy Scriptorium Syriacum.

Cele projektu

  • ocalenie bezcennych manuskryptów syryjskich należących do światowego dziedzictwa kultury będących świadectwem chrześcijańskiej historii Bliskiego Wschodu.
  • wsparcie systematycznej i skutecznej konserwacji manuskryptów w celu zachowania i profesjonalnego udostępnienia
  • utworzenie centrum kulturalnego Scriptorium Syriacum, które ułatwi fizyczny i cyfrowy dostęp do kolekcji manuskryptów syryjskich
  • utworzenie miejsc pracy w Iraku dla Irakijczyków, by mogli znaleźć godne możliwości zarobku w swojej ojczyźnie

Ile i na co chcemy zebrać?

  • Każda zebrana kwota przeznaczona zostanie na elementy specjalistycznego wyposażenia Scriptorium Syriacum oraz na konserwację znajdujących się tam starodruków. Potrzeby w tym zakresie wynoszą 500 tys. zł.

Ofiarodawcy

  • Włączeni zostaną do grona osób ratujących starodawną chrześcijańską kulturę arabską, za których modlą się mnisi zakonu Antonianów z klasztoru św. Hormizda w irackim Erbilu.

Budowę Scriptorium Syriacum kościoła chaldejskiego w Erbilu w Iraku można wesprzeć poprzez przelew na konto Fundacji Most Solidarności: BNP Paribas BP S.A: 37 1600 1462 1883 6897 8000 0004 (z dopiskiem Irak).